Publisert 19.08.2019

På grunn av lite vann inn til vannverket oppfordrer vi abonnentene ved Sleneset Vannverk til å spare på vannet.  Lurøy kommune kjenner ikke til årsaken til dette, men det jobbes med saken.

 

Publisert 12.08.2019

Lovundlaks AS har søkt om areal -og biomasseendringendring på lokalitet Store Bukkøy N. Søknaden ligger nå ute til høring.

Publisert 06.08.2019

Lurøy kommune disponerer næringsfond som skal benyttes til tiltak som fremmer næringslivet og trygger bosetning i Lurøy kommune.    Kommunen har opprettet eget fiskerifond som skal benyttes til kjøp av fiskekvoter for å styrke fiskerinæringen, inspirere til rekruttering og trygge bosetning i Lurøy kommune.

Publisert 05.08.2019

Søknadsfrist 15. september 2019.

Publisert 05.08.2019

Meteorologisk institutt har sendt ut varsel om stor skogbrannfare, oransje farenivå, for Helgeland. 

Publisert 25.07.2019

Nordland fylkes trafikksikkerhetsutvalg (NFTU) kunngjør ledige midler til gjennomføring av tiltak som vil være med å fremme gode holdninger i trafikken.

Publisert 02.07.2019

Lovundlaks AS har søkt om areal -og biomasseendringendring på lokalitet Vardskjæret S. Søknaden ligger nå ute til høring.

Publisert 28.06.2019

Lurøy kommunestyre har i møte den 26.06.2019, sak 12/19 vedtatt reguleringsendring «Varøysundet hytteområde» i hht plan- og bygningslovens §12-12.

Publisert 26.06.2019

Lurøy kommune vurderer å videreføre skuddpremie på rødrev og mink, og innføre skuddpremie på kråke.

Høringsbrev  (PDF, 163 kB), forslag til forskrift  (PDF, 93 kB), og  samlet saksframstilling (PDF, 280 kB)er sendt til høring til lokalutvalg, landbruksorganisasjoner, havbruksnæringen og fiskerlag i Lurøy kommune, samt til Nordland fylkeskommune. Også andre kan gi innspill i saken.
 
Publisert 25.06.2019

Atlantic Lumpus AS har søkt om endring av art ved akvakulturlokalitet Moflaget. Søknaden ligger nå ute til høring.

Publisert 17.06.2019

Se film her: https://www.youtube.com/embed/qlLE7w2le0A

 

Er du bekymret for brannsikkerheten til noen rundt deg? Nå kan du varsle om dette på branntips.no

Publisert 05.06.2019

Lovundlaks AS har søkt om ny oppdrettslokalitet i Risvær. Søknaden ligger nå ute til høring.

Publisert 03.06.2019

Lotteri- og stiftelsestilsynet skal fordele 1,6 milliard kroner i momskompensasjon til frivillige lag og organisasjoner i 2019.

Mange som ikke søker
Erfaringer fra tidligere år viser at det finnes mange lag og organisasjoner som ikke søker om momskompensasjon.  Dette er ofte lokale eller regionale ledd under sentrale frivillige organisasjoner som for eksempel Norges Idrettsforbund (NIF), 4H Norge, Norges Musikkorpsforbund, Norges Røde Kors og Norges Jeger- og Fiskerforbund. Slike såkalte underledd skal sende inn søknad gjennom sentralleddet sitt. Søknader fra underledd som kommer direkte til Lotteri- og stiftelsestilsynet blir avvist.

Publisert 23.05.2019

Lurøy kommune holder nå på med en historisk stor utbygging av omsorgstilbudet i kommunen.

Neste trinn i denne utbyggingen er nå klar for oppstart.

Vi har nå ute prisforespørsel på 3 bygg i ett anbud.

Publisert 22.05.2019

Nova Sea AS har søkt om ny oppdrettslokalitet i Varpet. Søknaden ligger nå ute til høring

Publisert 06.05.2019

Kystplan Lurøy ble i møte den 03.04.2019 vedtatt av Lurøy kommunestyre i hht plan- og bygningslovens §11-15.

Publisert 26.03.2019

Du kan velge mellom e-faktura, avtalegiro, avtalegiro med e-fakturavarsling, digital postkasse og faktura på e-post.

Publisert 15.01.2019

Tilsynsfører

Tilsynsførere engasjeres for barn i fosterhjem. Formålet med oppdraget er å sikre at barnet blir godt ivaretatt i fosterhjemmet. 

Støttekontakt

Oppdrag med å ta med barn/ungdom eller voksne på ulike fritidsaktiviteter. Støttekontakten skal bidra til positive opplevelser gjennom sosialt samvær, gi leksehjelp osv. 

Besøks-/avlastningshjem

Det søkes etter trygge og stabile voksne som kan være besøks-/avlastningshjem for barn eller ungdom. Besøkshjem er et frivillig hjelpetiltak og en støtte til familier som har et særlig behov.