Publisert 12.02.2019

58 komfyrbranner i Nordland i fjor

Fersk statistikk fra DSB viser at brannvesenet hadde 179 brannutrykninger til boliger i Nordland i 2018. Hele 32 prosent av uttrykningene skyldes komfyren. En komfyrvakt kan redde hjemmet ditt fra å gå opp i røyk.
 

Publisert 11.02.2019
NAV logo

 
Sted: Møterommet ved Sleneset oppvekstsenter
Tid: Onsdag 20.02.19 kl. 1600 - 1800

Publisert 11.02.2019
NAV logo

 

 

 

 

Sted:          Kommunestyresalen, Onøy
Tid:             Mandag 18.02.19 kl. 1600 - 1800

Publisert 11.02.2019
NAV logo

 

 

 

 

Sted: Kantina på Bra-Pro, Bratland 
Tid: Tirsdag 19.02.19 kl. 1600 - 1800

Publisert 04.02.2019

Nordland fylkeskommune vil øke sin satsing på utbedring av viktige fylkesveger med næringstransporter. Regioner og kommuner er bedt om å komme med skriftlig innspill til aktuelle næringsveger som har behov for utbedringer.

Publisert 28.01.2019

Leandra Marlene Nordås og Elias Olvik fra Lurøy ungdomsråd ble valgt inn i Helgeland ungdomsråd på årsmøtet i Tärnaby sist helg.

Publisert 17.01.2019
Hovedopptak 2019

1.april er søknadsfristen for å søke om barnehageplass for året 2019/20.

Publisert 15.01.2019

Tilsynsfører

Tilsynsførere engasjeres for barn i fosterhjem. Formålet med oppdraget er å sikre at barnet blir godt ivaretatt i fosterhjemmet. 

Støttekontakt

Oppdrag med å ta med barn/ungdom eller voksne på ulike fritidsaktiviteter. Støttekontakten skal bidra til positive opplevelser gjennom sosialt samvær, gi leksehjelp osv. 

Besøks-/avlastningshjem

Det søkes etter trygge og stabile voksne som kan være besøks-/avlastningshjem for barn eller ungdom. Besøkshjem er et frivillig hjelpetiltak og en støtte til familier som har et særlig behov. 

 

Publisert 21.12.2018
Julelunsj 2018 3

Tradisjonen tro inviterte Lurøy kommune ved ordfører Carl Einar Isachsen ungdommer i alderen 16-24 år til Julelunsj, som i år var på Oscarbrygga. I underkant av 40 ungdommer bosatt i Lurøy deltok på arrangementet.

Publisert 07.12.2018

I medhold av plan og bygningsloven § 12–11 vedtok Lurøy formannskap den 26.11.2018 i sak 126/18 å legge forslag til endring av reguleringsplan Varøysundet hytteområde ut til offentlig ettersyn.

Publisert 07.12.2018

Lurøy formannskap har i møte den 26.11.2018 vedtatt å legge forslag til kommunedelplan Kystplan Lurøy ut til ny offentlig ettersyn i hht plan- og bygningslovens §11-14.

Publisert 03.12.2018

For å styrke beredskapen i samfunnet oppfordrer DSB alle til å være forberedt på å klare seg selv i tre dager. Denne uka får du en brosjyre i posten med konkrete forslag til hva du bør ha i hus.

Publisert 29.11.2018
julelunsj1 1

Årets Julelunsj for ungdom mellom 16 og 24 år går av stabelen 21. desember på Oscarbrygga på Tonnes. Tidligere år har det blitt sendt ut innbydelse i posten til alle Lurøyfjerdinger i aldersgruppen. I år vil invitasjonen og informsjon om Julelunsjen og transport til og fra foregå via arrangementet på kommunens Facebookside. Er du bosatt i Lurøy, og er mellom 16 og 24 år, så kan du nå melde deg på!

Påmelding: send sms til Eli-Anne. Påmeldingen er gyldig når du har fått bekreftelse per sms om at du er registrert.

 

Publisert 12.11.2018

Lurøy kommune har inngått avtale med Fosterhjem Helgeland som er et interkommunalt prosjekt som innen 2019 vil etablere en tjeneste som rekrutterer, kurser og veileder fosterhjem og beredskapshjem på Helgeland. 

 

Publisert 12.11.2018

Hvis du deler brønn med en eller flere skal den registreres.

Publisert 17.10.2018

Trivselen i Lurøy er avhengig av ivrige ildsjeler som brenner for ulike aktiviteter.  Som en påskjønnelse til disse  opprettet Lurøy kommune Liv Lagaprisen.  Prisen deles ut for 9. gang i år.

Publisert 15.10.2018

Revisjon kommunedelplan Aldersundet.

Kommunen skal starte planarbeid for kommunedelplan Aldersundet.