Publisert 26.06.2019

Lurøy kommune vurderer å videreføre skuddpremie på rødrev og mink, og innføre skuddpremie på kråke.

Høringsbrev  (PDF, 163 kB), forslag til forskrift  (PDF, 93 kB), og  samlet saksframstilling (PDF, 280 kB)er sendt til høring til lokalutvalg, landbruksorganisasjoner, havbruksnæringen og fiskerlag i Lurøy kommune, samt til Nordland fylkeskommune. Også andre kan gi innspill i saken.
 
Publisert 25.06.2019

Atlantic Lumpus AS har søkt om endring av art ved akvakulturlokalitet Moflaget. Søknaden ligger nå ute til høring.

Publisert 24.06.2019

I år var det Konsvik barnehage som hadde æren av å stå som vertskap for Lurøys kommende førsteklassinger. På grunn av reiseavstander og rutetider fikk vi to nesten fulle dager sammen i Konsvik.

Publisert 17.06.2019

Se film her: https://www.youtube.com/embed/qlLE7w2le0A

 

Er du bekymret for brannsikkerheten til noen rundt deg? Nå kan du varsle om dette på branntips.no

Publisert 05.06.2019

Lovundlaks AS har søkt om ny oppdrettslokalitet i Risvær. Søknaden ligger nå ute til høring.

Publisert 03.06.2019

Lotteri- og stiftelsestilsynet skal fordele 1,6 milliard kroner i momskompensasjon til frivillige lag og organisasjoner i 2019.

Mange som ikke søker
Erfaringer fra tidligere år viser at det finnes mange lag og organisasjoner som ikke søker om momskompensasjon.  Dette er ofte lokale eller regionale ledd under sentrale frivillige organisasjoner som for eksempel Norges Idrettsforbund (NIF), 4H Norge, Norges Musikkorpsforbund, Norges Røde Kors og Norges Jeger- og Fiskerforbund. Slike såkalte underledd skal sende inn søknad gjennom sentralleddet sitt. Søknader fra underledd som kommer direkte til Lotteri- og stiftelsestilsynet blir avvist.

Publisert 23.05.2019

Lurøy kommune holder nå på med en historisk stor utbygging av omsorgstilbudet i kommunen.

Neste trinn i denne utbyggingen er nå klar for oppstart.

Vi har nå ute prisforespørsel på 3 bygg i ett anbud.

Publisert 22.05.2019

Nova Sea AS har søkt om ny oppdrettslokalitet i Varpet. Søknaden ligger nå ute til høring

Publisert 16.05.2019

Det betyr at M/S Helgeland kjører samme rutetilbudet på sommeren som på vinteren, dvs middagsturer onsdag og fredag. 

 

Publisert 14.05.2019

Eldrerådet har også i år arrangert tur for de eldre i kommunen.
35 deltakere fra hele kommunen møttes på Stokkvågen og dro i leid buss til Kroglia Kulturgård i Grønnfjelldalen.

Publisert 06.05.2019

Kystplan Lurøy ble i møte den 03.04.2019 vedtatt av Lurøy kommunestyre i hht plan- og bygningslovens §11-15.

Publisert 30.04.2019

Nye Lovund barnehage har utvidet kapasiteten fra 54 til 70 barn.
Et bygg for framtiden med en kostnadsramme på 9,2 millioner. 
Utvidelsen omfatter nytt inngangsparti, økt leke- og oppholdsareal og ny personalfløy.

Publisert 30.04.2019

Ungjobb er et årlig tilbud til ungdom som bor i Lurøy kommune. Kommunen kan finansiere 50 % av lønnen til ungdom som skaffer seg jobb i Lurøy kommune. Dette gjelder ungdom som fyller 16, 17 og 18 år i søkeråret. 

Publisert 30.04.2019

Ungjobb er et årlig tiltak i Lurøy kommune, der unge som fyller 16, 17 og 18 år i søkeråret tilbys jobb. Arbeidet kan være hos privat oppdragsgiver eller offentlig etat.

Publisert 24.04.2019

Påminnelse - søknadsfrist 1. mai 2019.

Publisert 26.03.2019

Du kan velge mellom e-faktura, avtalegiro, avtalegiro med e-fakturavarsling, digital postkasse og faktura på e-post.

Publisert 15.01.2019

Tilsynsfører

Tilsynsførere engasjeres for barn i fosterhjem. Formålet med oppdraget er å sikre at barnet blir godt ivaretatt i fosterhjemmet. 

Støttekontakt

Oppdrag med å ta med barn/ungdom eller voksne på ulike fritidsaktiviteter. Støttekontakten skal bidra til positive opplevelser gjennom sosialt samvær, gi leksehjelp osv. 

Besøks-/avlastningshjem

Det søkes etter trygge og stabile voksne som kan være besøks-/avlastningshjem for barn eller ungdom. Besøkshjem er et frivillig hjelpetiltak og en støtte til familier som har et særlig behov. 

 

Publisert 03.12.2018

For å styrke beredskapen i samfunnet oppfordrer DSB alle til å være forberedt på å klare seg selv i tre dager. Denne uka får du en brosjyre i posten med konkrete forslag til hva du bør ha i hus.