Publisert 17.10.2019

I forbindelse med refleksdagen 17. oktober 2019 som Trygg trafikk Nordland og Nordland fylkes trafikksikkerhetsutvalg har initiert, kjøpte Lurøy kommune inn refleksband til alle barn, elever og ansatte i kommunens skoler/barnehager.

For å få frem viktigheten av bruk av refleks anmodet rådmannen om at skolene og barnehagene markerte refleksdagen den 17. oktober på behørig måte, som for øvrig også er rådmannens bursdag.

Fra Onøy/Lurøy oppvekstsenter har vi fått følgende tilbakemelding:

Publisert 17.10.2019

  Pipeorgelet som står på vestgalleriet i Lurøy kirke har vært en del av kirkens inventar i ganske nøyaktig 50 år. Det må nå renoveres.

INNSAMLINGSAKSJON NY FASADE OG RENOVERING AV PIPEORGEL I LURØY KIRKE

Ønsker du å bidra til finansieringen:
Vippsnr:          51 74 37                     Merk innbetalingen med orgelprosjekt

Kontonr:         4750 38 25798            Merk innbetalingen med orgelprosjekt

Med vennlig hilsen Lurøy Kirkelige fellesråd

Publisert 16.10.2019

  Torsdag den 24. og fredag den 25. oktober arrangeres Gründeruka i Lurøy. Årets arrangementer foregår på Lovund. 

Publisert 15.10.2019

I forbindelse med refleksdagen 17. oktober 2019 som Trygg trafikk Nordland og Nordland fylkes trafikksikkerhetsutvalg har initiert har Lurøy kommune kjøpt inn refleksband til alle barn, elever og ansatte i kommunens skoler/barnehager.

Øvrige ansatte i kommunen vil også kunne få kommunens refleksband ved henvendelse til sentraladministrasjonen.

Publisert 14.10.2019

Årets influensavaksine får du på følgende steder og tidspunkt:

Lovund legekontor/helsestasjon: Onsdag 23. oktober kl. 14.00 - 15.00

Konsvik omsorgssenter: Torsdag 24. oktober kl. 12.00 - 13.00

Kvarøy oppvekstsenter: Fredag 25. oktober kl. 11.30 - 12.30

Lurøy omsorgssenter: Mandag 28. oktober kl. 13.00 - 14.00

Sleneset legekontor/helsestasjon: Tirsdag 29. oktober kl. 11.00 - 12.00

Bratland legekontor/helsestasjon: Torsdag 31. oktober kl. 12.00 - 13.30

Sørnesøy/Hestmona - Lurøy legekontor: Fredag 1. november kl. 11.00 - 12.00.

Pris: Kr 100 

Publisert 09.10.2019

På grunnlag av en innmelding fra Statens vegvesen om fastsetting av tunnelnavn har Kartverket reist navnesak for å få avklart riktig skrivemåte for Lia / Lien og Olvika / Urdviken / Oldviken og naturnavn som er avledet av disse navnene.

Publisert 02.10.2019

Lurøy kommunestyre har vedtatt støtte til utskifting av veglys også i år 

Publisert 30.09.2019

Etter plan ble det gjennomført erfaringssamling med aktivitetsvennene i Lurøy. I år møttes vi på Lurøy innland.

Publisert 20.09.2019

   

Publisert 10.09.2019

Det ble avholdt valg til lokalutvalg samtidig med kommunestyre- og fylkestingsvalget.

Valget ble avholdt søndag 8. og mandag 9. september.

Nedenfor finnes resultater:

Publisert 10.09.2019

I Lurøy kommune ble det avholdt valg søndag 8. og mandag 9. september 2019.

På valgresultater.no finner du resultatene:

Publisert 25.07.2019

Nordland fylkes trafikksikkerhetsutvalg (NFTU) kunngjør ledige midler til gjennomføring av tiltak som vil være med å fremme gode holdninger i trafikken.

Publisert 17.06.2019

Se film her: https://www.youtube.com/embed/qlLE7w2le0A

 

Er du bekymret for brannsikkerheten til noen rundt deg? Nå kan du varsle om dette på branntips.no

Publisert 26.03.2019

Du kan velge mellom e-faktura, avtalegiro, avtalegiro med e-fakturavarsling, digital postkasse og faktura på e-post.

Publisert 15.01.2019

Tilsynsfører

Tilsynsførere engasjeres for barn i fosterhjem. Formålet med oppdraget er å sikre at barnet blir godt ivaretatt i fosterhjemmet. 

Støttekontakt

Oppdrag med å ta med barn/ungdom eller voksne på ulike fritidsaktiviteter. Støttekontakten skal bidra til positive opplevelser gjennom sosialt samvær, gi leksehjelp osv. 

Besøks-/avlastningshjem

Det søkes etter trygge og stabile voksne som kan være besøks-/avlastningshjem for barn eller ungdom. Besøkshjem er et frivillig hjelpetiltak og en støtte til familier som har et særlig behov. 

 

Publisert 03.12.2018

For å styrke beredskapen i samfunnet oppfordrer DSB alle til å være forberedt på å klare seg selv i tre dager. Denne uka får du en brosjyre i posten med konkrete forslag til hva du bør ha i hus.

Publisert 12.11.2018

Lurøy kommune har inngått avtale med Fosterhjem Helgeland som er et interkommunalt prosjekt som innen 2019 vil etablere en tjeneste som rekrutterer, kurser og veileder fosterhjem og beredskapshjem på Helgeland. 

 

Publisert 12.11.2018

Hvis du deler brønn med en eller flere skal den registreres.