Atlantic Lumpus søker om endring av art ved lokalitet Moflaget

I henhold til Lov om akvakultur av 17.6.2005 med forskrifter, legges følgende søknad ut til offentlig innsyn:

Søknad om akvakultur i Lurøy kommune
Søker: Atlantic Lumpus org. 913 712 889

Søknaden gjelder: Endring av art ved akvakulturlokalitet
Søkt størrelse: fôrforbruk på 72 tonn per år (60 tonn MTB og 1000 stk stamfisk)
Lokalitet: 34877
Koordinater: Midtpunkt anlegg N 66º22,100` Ø 12º35,117`

Kontaktadresse: teknisk@luroy.kommune.no

 

Søknaden er utlagt til offentlig innsyn ved kommunen. Eventuelle merknader på denne lokalitetsplasseringen må fremsettes skriftlig og oversendes kommunen innen 1 måned fra denne kunngjøringen (dvs 1.mai 2019)

vedlegg:

Brev fra Nordland Fylkeskommune datert 19.03.2019 (PDF, 423 kB)
Søknad fra Atlantic Lumpus AS (PDF, 664 kB)
Kart (PDF, 978 kB)