Eiendomsskatt 2019 - Offentlig ettersyn

I henhold til eiendomsskattelovens § 15, legges eiendomsskattelisten ut til offentlig ettersyn ved teknisk etat, Tonnes  og på kommunens hjemmeside i perioden frem til 01.04.2019.

I disse dager sendes skatteseddel for eiendomsskatt ut. For de fleste vil den i år komme via Altinn/Digipost o.l.

 

For bolig- og fritidseiendommer er satsen satt til 4 promille. Bunnfradraget er satt til 200.000 kr

Klage vedr. fastsatt eiendomsskattetakst kan fremmes hvert år, dersom det ikke er klaget på samme grunnlag tidligere år.

Klagen må sendes skriftlig til Lurøy Kommune, Sjyskjærveien 2, 8750 Tonnes eller  pr. e-post til: eiendomsskatt@luroy.kommune.no  innen 20. april 2018.

Skatteliste til offentlig ettersyn 2019 (PDF, 2 MB)

 

 

Har du spørsmål så ta kontakt med Eiendomsskattekontoret på tlf 75 09 16 00 eller e-post  eiendomsskatt@luroy.kommune.no 

 

Her finner du mer informasjon om eiendomsskatt