Erfaringssamling for aktivitetsvenner 26. september 2019

Klikk for stort bildeAktivitetsvennene på utflukt Harry Pedersen Etter plan ble det gjennomført erfaringssamling med aktivitetsvennene i Lurøy. I år møttes vi på Lurøy innland.

Aktivitetsvenner fra ytre distrikt og arbeidsgruppas deltakere møttes på Stokkvågen kl 08.

Helena delte ut kart og vi fikk oss en tur til Selnes og fikk sett den delen av bygda. Derfra dro vi til Grønsvik kystfort. Kaffe og vafler sto klar.

Klikk for stort bildeErfaringer deles Harry Pedersen Etter at alle inviterte var ankommet fikk alle fortelle hvordan de jobbet, hvordan de ble mottatt og hva som kunne være utfordrende. Praten gikk fint og meninger og synspunkt ble utvekslet.
Leder av arbeidsgruppa informerte om omsorgsutbyggingen i Lurøy og dagsenter utbygging ved BraPro.
Helena leste en selvskrevet og opplevd historie før vi avsluttet på fortet.

 

Hele følget fikk omvisning med kjøretur i bygda innom oppvekstsenter og omsorgssenter før turen gikk til Vassvatnet.
Her møtte vi Geir som tok seg tid til prat midt i potetopptakingen.
Turen gikk videre innover slik at vi fikk sett bygging av den nye veien. En tur innom Kilboghamn før vi kjørte til Tonnes og lunsj på Oscar brygga.Klikk for stort bildeLunsj på Oscarbrygga Harry Pedersen   
På turen tilbake til Stokkvågen var vi innom BraPro der daglig leder gav oss god informasjon om drift og planer med dagsentret.

 

 

 

 

Klikk for stort bildeFlotte høstfarger Harry Pedersen  På vegne av arbeidsgruppa vil jeg takke for en super fin dag i lag med alle aktivitetsvennene, takk for kjøring og guidet tur i et fantastisk flott høstvær.