Handlingsplan for integrering

Lurøy kommune har vedtatt Handlingsplan for integrering (PDF, 2 MB). Planen omhandler alle tilflyttere til kommunen.

Handlingsplan for integrering ble vedtatt i kommunestyret den 13.12.2017, og er innført fra den 1.01.2018. Planen bygger på kartlegging og innspill fra lokalutvalg og folkemøter og tar for seg hvordan vi skal ta imot tilflyttere.Klikk for stort bilde

Handlingsplan for integrering omhandler også andre forhold enn det kommunen kan gripe inn i; integreringsarbeid i lokale bedrifter, frivillig arbeid i lag og foreninger, og hvordan den enkelte innbygger i Lurøy kan inkludere tilflyttere. For å få til en positiv integrering må innbyggere, bedrifter, kommunal virksomhet og frivillige lag og foreninger i kommunen bidra.  Integreringsarbeid blir en aldri «ferdig med», det er et felt som kontinuerlig må jobbes med. Lag og foreninger i Lurøy har et særlig ansvar for å legge forholdene til rette slik at tilflyttere skal kunne delta i fritidsaktiviteter på lik linje med andre. Men også vi som bor i Lurøy må engasjere oss når det kommer nye til bygda, slik at tilflyttere lettere kan bygge egne nettverk. Lurøy kommune må oppleves som en god kommune å flytte til og bli boende i.

Lokalutvalg har blitt gitt en viktig funksjon i integreringsarbeidet, ikke minst fordi at de har nærhet til der tilflyttingen skjer, og sentral lokal kunnskap de kan dele med tilflytter. 

Kommunen får dessverre ikke beskjed når det skjer en tilflytting til kommunen, verken hvor eller når tilflyttere flytter hit.  Vi oppfordrer derfor innbyggere i kommunen å tipse lokalutvalgene sine om nye sambygdinger. Den beste oppdateringen av tilflyttere til en krets er det lokalsamfunn som har.