Høring - anmodning om skriftlig innspill til prioritering av utbedringer på viktige fylkesveger med næringstransporter i Nordland

Nordland fylkeskommune vil øke sin satsing på utbedring av viktige fylkesveger med næringstransporter. Regioner og kommuner er bedt om å komme med skriftlig innspill til aktuelle næringsveger som har behov for utbedringer.

Lokalutvalg, Lurøy Næringsforum og Lovund Industriforum har fått tilsendt saken (PDF, 406 kB) til høring. Bedrifter oppfordres også til å komme med innspill. 

Det er utarbeidet et innspillskjema  (DOCX, 49 kB) som fylkeskommunen ber benyttet i besvarelsen. Alle innspill må skriftlig begrunnes og gis i prioritert rekkefølge. Fylkeskommunens har vedlagt fylkeskommunens liste over tiltak på fylkesvegnett og fylkesvegferjesamband (PDF, 673 kB). Lurøy kommune gjennomførte en omfattende høring i 2017 da kommune  ga innspill til Regional Transportplan. Dette innspillet finner du her. (PDF, 271 kB)

Lurøy kommune vil behandle saken i Formannskapet den 27.02.2019. Frist for å komme med eventuelle innspill til saken er den 17.02.2019.

Innspill sendes per epost eller per post.

Kontakt

Sentralbord Sentraladministrasjon

Adresse

Rådhuset

Onøyveien 14

8766 Lurøy