Høring: Areal -og biomasseendring på lokalitet Store Bukkøy N

Lovundlaks AS har søkt om areal -og biomasseendringendring på lokalitet Store Bukkøy N. Søknaden ligger nå ute til høring.

I henhold til lov om akvakultur av 17.6.2005 med forskrifter legges følgende søknad ut til offentlig ettersyn:

Søknad akvakultur i Lurøy kommune i Nordland
Søker: Lovundlaks AS org. 940 333 067
Søknaden gjelder: Areal –og biomasseendring ved akvakulturlokalitet
Søkt størrelse: 3900 tonn
Lokalitet: Store Bukkøya N
Koordinater: Midtpunkt anlegg N 66º24,043` Ø 12º24,702`
Midtpunkt fôringsflåte N 66º24,096` Ø 12º25,291`

Kontaktadresse: teknisk@luroy.kommune.no

søknaden ligger til ettersyn i 1 mnd fra kunngjøring, dvs til og med den 12. september 2019. 

Eventuelle merknader på lokalitetsplasseringen må fremmes skriftlig og oversendes kommunen innen den 12. september.

Adresse: Lurøy kommune, teknisk etat, Sjyskjærveien 2, 8750 Tonnes evt epost: teknisk@luroy.kommune.no

ved spørsmål så ta kontakt med Vaidotas Suveizdis tlf 75091607, epost: vaidas.suveizdis@luroy.kommune.no 

vedlegg til søknaden:

- følgebrev fra Nordland fylkeskommune datert 07.08.2019 (PDF, 504 kB)

- søknadsskjema (PDF, 728 kB)

- posisjoner, kart og skisser (PDF, 3 MB)

- supplerende opplysninger (PDF, 333 kB)

- vannstrømmålinger (PDF, 8 MB)

- forundersøkelse (PDF, 7 MB)

- B-undersøkelse (PDF, 4 MB)

- C-undersøkelse (PDF, 11 MB)

- internkontroll og prosedyrer (PDF, 178 kB)