Høring: Søknad om ny oppdrettslokalitet Risvær

Lovundlaks AS har søkt om ny oppdrettslokalitet i Risvær. Søknaden ligger nå ute til høring.

I henhold til lov om akvakultur av 17.6.2005 med forskrifter legges følgende søknad ut til offentlig ettersyn:

Søknad om akvakultur i Lurøy kommune

Søker: Lovundlaks AS org. 940 333 067

Søknaden gjelder: Ny akvakulturlokalitet

Søkt størrelse: 3120 tonn

Lokalitet: Risvær

koordinater: midtpunkt anlegg N 66º18,786` Ø 12º36,518`

midtpunkt fôringsflåte N 66º18,972` Ø 12º36,561`

midtpunkt fôringsflåte N 66º18,924` Ø 12º36,732`

søknaden ligger til ettersyn i 1 mnd fra kunngjøring, dvs til og med den 7. juli 2019. 

Eventuelle merknader på lokalitetsplasseringen må fremmes skriftlig og oversendes kommunen innen den 7. juli.

Adresse: Lurøy kommune, teknisk etat, Sjyskjærveien 2, 8750 Tonnes evt epost: teknisk@luroy.kommune.no

ved spørsmål så ta kontakt med Atle Henriksen tlf 75091600, mail atle.henriksen@luroy.kommune.no 

vedlegg til søknaden:

- følgebrev fra Nordland fylkeskommune datert 03.06.19 (PDF, 506 kB)

- søknadsskjema (PDF, 4 MB)

- MOM C undersøkelse (PDF, 6 MB)

- strømrapport (PDF, 4 MB)

- posisjoner, kart og skisser (PDF, 3 MB)