Ingrid Fagerli ble i dag (30. januar 2019) fast ansatt som Helse, omsorgs- og sosialsjef i Lurøy kommune, gjeldende fra 1. februar 2019.

Klikk for stort bilde

Bakgrunnen for at ansettelsesprosessen har tatt noe tid forklares i hovedsak med at det har vært gjennomført fremtidig organisering av HSO etaten, og at det har vært noen kapasitetsutfordringer i denne forbindelse.

Ingrid Fagerli har vært konstituert i stillingen siden 1. mai 2018. I denne perioden har Ingrid gjennomført organisasjonsmessige endringer og kompetanseheving innenfor tjenesteområdene helse, omsorg, NAV, barnevern, sosial, miljøterapi og psykiatri.

Rådmannen er godt fornøyd med gjennomføringen av nevnte endringer, og er i den forbindelse overbevist om at Ingrid vil være den rette for å utvikle etaten videre til det beste for ansatte og brukerne. Rådmannen er i så måte svært tilfreds med å ha Ingrid med på laget, og nå som fast ansatt.   

  

Karl-Anton Swensen

Rådmann