Invitasjon til kurs for unge bønder

Nordland Bondelag arrangerer eierskiftekurs for unge bønder i Bodø, den 5. - 7. april 2019. Kurset har hovedfokus på eierskifte, med tema som juridiske forhold ved eierskifte, menneskelige aspekter ved eierskifte, skattemessige forhold og praktisk gjennomføring.

Kurset blir arrangert sammen med Nortura SA, Felleskjøpet Agri, TINE SA, Gjensidige forsikring, Norsk Landbruksrådgivning Nord Norge, Landkreditt Bank og Norsk Landbrukssamvirke.

Dersom dette er interessant for deg, les mer om innhold (PDF, 326 kB) og program. (PDF, 305 kB) Påmelding skjer på eget påmeldingsskjema (PDF, 191 kB). Fristen for å melde seg på er den 22.03.2019.