Konstituerende møte i Lurøy kommunestyre 31.10.19

Møtet ble avholdt på Oscarbrygga, Tonnes.

Håkon Lund fra Høyre ble valgt til Lurøy kommunes ordfører i perioden 2019-2023 med Morten Aspdal Olsen fra Arbeiderpartiet som varaordfører.

Høyre og Arbeiderpartiet inngikk et samarbeid og fikk dermed nok stemmer til å innta disse posisjonene.

Gammelordfører Carl Einar Isachsen takket for seg og overlot kjede og klubbe til Håkon Lund. Rådmann Karl Anton Swensen takket gammelordføreren for samarbeidet og ønsket den nye ordføreren velkommen.

Bilder fra konstituerende møte: