Lovund nye barnehage åpnet tirsdag 30.04.19 kl 1100.

Klikk for stort bilde Nye Lovund barnehage har utvidet kapasiteten fra 54 til 70 barn.
Et bygg for framtiden med en kostnadsramme på 9,2 millioner. 
Utvidelsen omfatter nytt inngangsparti, økt leke- og oppholdsareal og ny personalfløy.

Lovund barnehage har vært i drift siden 1980.

Dagens  bygg ble første gang tatt i bruk innflyttet 2. mai 2008.

Lurøy kommune ønsker brukerne lykke til med en ny og funksjonell barnehage.

Ordfører Carl-Einar Isachsen stod for den offisielle åpningen.

Klikk for stort bilde Klikk for stort bilde Klikk for stort bilde Klikk for stort bilde