Nordland Rensefisk AS søker om biomasseendring/økt utslippstillatelse ved lokalitet Naustholmen Ø. Høring.

I henhold til Lov om akvakultur av 17.6.2005 med forskrifter, legges følgende søknad ut til offentlig innsyn:

Søknad akvakultur i Lurøy kommune i Nordland
Søker: Nordland Rensefisk AS org. 995 088 053
Søknaden gjelder: Biomasseendring/økt utslippstillatelse ved akvakulturlokalitet
Søkt størrelse: Årlig fôrforbruk på 100 tonn.
Lokalitet: 20475 Naustholmen Ø
Koordinater: Midtpunkt anlegg N 66º22,050` Ø 12º22,696
Kontaktadresse: teknisk@luroy.kommune.no

Søknaden er utlagt til offentlig innsyn ved kommunen. Eventuelle merknader på denne lokalitetsplasseringen må fremsettes skriftlig og oversendes kommunen innen 1 måned fra denne kunngjøringen  (dvs 22  mars 2019).

vedlegg:

Brev fra Nordland fylkeskommune datert 17.12.2018 (PDF, 405 kB)
Søknad fra Nordland Rensefisk AS (PDF, 5 MB)
Sjøkart (PDF, 691 kB)
IK-system (PDF, 5 MB)
Beredskapsplan produksjon (PDF, 76 kB)
Strømrapport (PDF, 6 MB)

Kart over området kan ses på: www.kommunekart.com