SMIL, NMSK-midler og tilskudd til drenering: Lurøy og Træna kommune

Lurøy og Træna kommune er blitt tildelt 80.000 kr til bruk for SMIL-tildeling, kr 20.000 til NMSK tildeling og kr 60.000 i drenering av jordbruksjord for 2019.

SMIL = Spesielle miljøtiltak i jordbruket
NMSK = Nærings- og miljøtiltak i skogbruket

Lurøy og Træna kommune har fått tildelt midler til SMIL, NMSK og drenering. Nytt av året er at søknader om SMIL midler og dreneringstilskudd skal søkes digitalt med innlogging via ID-Porten/Altinn. Søknad om NMSKtilskudd søkes på eget skjema.

 

Her finner du mer informasjon om formål, og hvordan du skal gå fram for å søke om SMILmidler, NMSKmidler og om tilskudd til drenering

Søknadsfristen er 15. mars 2019. 

Søknad om NMSKmidler sendes: 

Teknisk etat, Sjyskjærveien 2, 8750 Tonnes eller teknisk@luroy.kommune.no