Stor skogbrannfare på Helgeland

Meteorologisk institutt har sendt ut varsel om stor skogbrannfare, oransje farenivå, for Helgeland. Klikk for stort bilde

Det anbefales å være svært forsiktig med bruk av åpen ild. Vegetasjon kan svært lett antennes og store områder kan bli berørt.

Varselet kan leses her: https://www.yr.no/farevarsel/

Lurøy brannvesen vil minne om at det er forbud mot bålbrenning i skog og mark i perioden 15.april til 15.september.

Som varselet viser så er det nå svært tørt i deler av terrenget og vi ber alle om å etterleve dette forbudet.

 

Vi viser også til forbud mot brenning av avfall jfr Lurøy kommunes forskrift.

Alt avfall skal leveres til godkjent mottak.  Det er ikke tillatt å brenne søppel hverken ute eller inne i ovn. Det er heller ikke tillatt med bråtebrenning, brenning av hageavfall o.l. uten tillatelse fra Brannsjefen.

 

Via lenken under kan man følge med på skogbrannfaren i hele landet.

Tjenesten leveres av YR.

http://www.yr.no/spesialvarsel/skogbrannfare.html

Vi gjør oppmerksom på at man ikke kan «stole blindt» på skogbrannindeksen, denne varierer utifra lokale forhold.

Hos oss har vi områder med skrint jordsmonn som tørker hurtig ut med hjelp av sol og vind. Dette kan medføre at områder vil ha større fare for skog- og lyngbrann enn hva indeksen viser.