Temadag innenfor fiskeri og havbruk

Klikk for stort bilde Lurøy kommune og lokalt næringsliv ønsker å sette fokus på den lokale fiskeri – og havbruksnæringen i kommunen. Det vil derfor bli arrangert en Temadag innenfor fiskeri og havbruk, i Lurøy. Temadagen vil bli arrangert den 8. november 2019, på Kvarøy. Ungdomselever fra hele kommunen deltar, fra Lovund, Sleneset, Onøy/Lurøy, Kvarøy og Konsvik.

Fokus på Temadagen vil være aktuelle yrker som havbruksnæringen trenger fremover, og synliggjøring av potensialet innenfor fiskeri. På Temadagen ønsker vi å få vist fram for ungdom som skal velge utdanning og yrker mulighetsrommet som ligger i å velge et fremtidig yrkesliv knyttet til havet, og at sysselsetting i lokalt næringsliv kan være en god yrkesvei. Det er ikke nødvendigvis slik at å jobbe som fisker i fremtiden er slik det tradisjonelt har vært. Bruk av teknologi, hjelpemidler og innovative løsninger gjør at innhold i disse yrkene har endret seg. Å være sysselsatt i havbruksnæringen er heller ikke bare ensbetydende med å være røkter på anlegg. Mye av styringen foregår på land, og havbruksnæringen har også behov for teknisk personell, kompetanse innenfor marinbiologi, fiskehelse/veterinær (for fisk), eller som jurister/advokater. Behovene er allsidige i en svært innovativ og dynamisk næring.

På Kvarøy vil ungdom møte lokalt næringsliv i kommunen, som vil informere om fremtidige muligheter for sysselsetting i næringene. Nova Sea, Kvarøy fiskeoppdrett, Lovundlaks og fiskere fra Lurøy fiskarlag er alle representert. Det legges opp til en aktiv dag, der ungdommene skal ut på anlegg, de vil besøke brønnbåt, opplæringsfartøyet på Inndyr, fiskebåt, foringssentral og få muligheten til å snakke med Sandnessjøen vgs. (YKS-marine: Yrkesfaglig studiekompetanse), Tverrfaglig opplæringskontor Ytre Helgeland og Meløy vgs. (avdeling Inndyr).

Oleas kjøkken vil serve deltakere med frokost og lunsj i løpet av dagen.

Lurøy kommune ønsker ungdommene, Sandnessjøen videregående skole, YSK, Meløy videregående skole, avd. Inndyr, Kvarøy fiskeoppdrett, Nova Sea, Lovundlaks og fiskere fra Lurøy fiskarlag lykke til med arrangementet!