Tilstandsrapport for oppvekstmiljøet i Lurøy 2017-2018

Kommunestyret behandlet saken i møte 3. oktober 2018 og gjorde følgende enstemmige vedtak:

  • Tilstandsrapport for oppvekstmiljøet i Lurøy 2017-18 tas til orientering.
  • Oppvekst i Lurøy har fokus på at et godt læringsmiljø som setter faglige mål, har fokus på trivsel, mestring og medvirkning kan gi økt læringsutbytte.
  • Oppvekst i Lurøy deltar i prosjektet «God opplæring for alle».
  • Alle skoler og barnehager godkjennes som helsefremmende.

Vil du lese mer om behandlingen og selve rapporten, finner du dem her: