Utbygging av omsorgsbygg i Lurøy – kontrakt signert

I dag (den 21.10.19) er det signert kontrakt mellom Lurøy kommune og B-G Entreprenør AS for oppføring av 3 bygg.

Klikk for stort bildeKontraktsignering gjort av Tor Helge Nordvang (B-G Entreprenør) og Ordfører Carl-Einar Isachsen Lurøy kommune      

Kontrakten er på totalt 87,7 millioner kroner.

B-G Entreprenør as vant anbudet i skarp konkurranse med andre entreprenører. 

Kontrakten ble signert av Ordfører Carl-Einar Isachsen for byggherre Lurøy kommune og Tor Helge Nordvang på vegne av totalentreprenør B-G Entreprenør AS.

Ordføreren er svært fornøgd med at kommunen nå er kommet i posisjon for å realisere en historisk satsing på desentralisert omsorg og utbygging av et fremtidsrettet bofellesskap i Aldersundet, som skal samarbeide tett med Bra-Pro AS.

Dette er den største enkeltkontrakten som Lurøy kommune har signert på veldig mange år. En må trolig tilbake til 1970 tallet (under skoleutbyggingen) for å finne tilsvarende kontrakter.

B-G Entreprenør AS opplyser at det er den største enkeltkontrakten de signerer i 2019.

Oppdraget gjelder totalentreprise på nybygg av Miljøterapeutisk bofellesskap i Aldersundet, bofellesskapet skal oppføres med 6 boenheter, fellesareal og fasiliteter for de ansatte.

Ved Konsvik omsorgssenter og Sleneset omsorgssenter skal det oppføres en utvidelse med ny avdeling spesielt tilrettelagt for demente, på begge steder bygges det 4 boenheter og fellesarealer til disse enhetene.

Totalt areal på byggene er på 1275 m2 (BTA)

Dette byggeprosjektet er en viktig milepel i Lurøy kommunes videreutvikling av desentraliserte omsorgstjenester for innbyggere i alle aldre.

Klikk for stort bildeIllustrasjon Miljøterapeutisk bofellesskap Illustrasjon Tanken arkitektur
Klikk for stort bildeIllustrasjon Sleneset Omsorgssenter Tanken Arkitektur AS
Klikk for stort bildeIllustrasjon Konsvik Omsorgssenter Tanken Arkitektur AS