Konsvik omsorgskrets

Omsorgskretsen omfatter Tonnes, Konsvikosen og Kvina. Vi har også det administrative ansvaret for Indre Kvarøy, Hestmona og Sør Nesøy.

Omsorgskretsen er basert på hjemmetjenester, og den blir ledet ut i fra basen ved Konsviktunet. Våre ansatte har bakgrunn som blant annet sykepleier, hjelpleier, helsefagarbeider og assistenter.

Konsviktunet som er døgnbemannet, består av 9 omsorgsboliger, og 2 omsorgsboliger i nær tilknytting til Konsviktunet ”Lilletunet”.

Det er felles spisestue, og stue med TV og andre sosiale aktiviteter. Alle boligene er tilrettelagt for rullestolbrukere.

Beboerne og brukere i hjemmetjenesten kan kjøpe middag på Konsviktunet.

Det tilrettelegges for matombringing etter behovsprøving

 

Kontakt

Adresse

Konsviktunet

Nordmyrveien 6

8752 Konsvikosen