Høring: Endring båtruter

I forkant av anbudsutlysning av båtrutene Nex I, Nex II, Væran, Ytre Gildeskål og Helnessund gjennomfører Nordland fylkeskommune en administrativ høring knyttet til konkrete endringer i dagens drift. 

Forslaget til endring (PDF, 313 kB)er sendt til høring i berørte kommuner.

Lurøy kommune har bedt om innspill på saken hos lokalutvalg, Lurøy Næringsforum og Lovund Industriforum. Det tas sikte på å behandle saken formannskap og kommunestyre den 27./28. september.
 

Enkeltbedrifter/privatpersoner oppfordres til å kanalisere sine innspill gjennom sine interesseorganer eller til sine lokalutvalg.  

 

Frist for å komme med innspill er den 17. september 2017.