Høring: Vurdering av videreføring av skuddpremie på rødrev og mink, og innføre av skuddpremie på kråke

Lurøy kommune vurderer å videreføre skuddpremie på rødrev og mink, og innføre skuddpremie på kråke.

Høringsbrev  (PDF, 163 kB), forslag til forskrift  (PDF, 93 kB), og  samlet saksframstilling (PDF, 280 kB)er sendt til høring til lokalutvalg, landbruksorganisasjoner, havbruksnæringen og fiskerlag i Lurøy kommune, samt til Nordland fylkeskommune. Også andre kan gi innspill i saken.
 

Eventuelle høringsinnspill bes sendt innen 10. september 2019.

Kontakt

Sentralbord Teknisk etat