Gjeldende avgifter og gebyr 2018

Gjeldende avgifter og gebyr 2018
Gjeldende avgifter og gebyr 2018
Gjeldende avgifter og gebyr 2018
Gebyr for byggesøknader (.PDF, 156 kB)
Gebyr for arbeider etter matrikkelloven, private planer og dispensasjoner (.PDF, 270 kB)
Kommunale eiendomsavgifter
Frakt over kommunale kaier (.PDF, 298 kB)
Renovasjon og septikktømming
Foreldrebetaling i skolefritidsordningen (SFO) fra 01.08.17
Egenandeler i musikkskolen fra 01.08.17
Timesatser for voksenopplæring i norsk og samfunnsfag
Egenbetaling for omsorgstjenester