Økonomiplan og årsbudsjett - tidligere år

Vedtas av kommunestyret i desember
Økonomiplan og årsbudsjett - tidligere år
Økonomiplan og årsbudsjett
Økonomiplan 2018-2021 og årsbudsjett 2018 (.PDF, 2 MB)
Økonomiplan 2017-2020 og årsbudsjett 2017 (.PDF, 3 MB)
Økonomiplan 2016-2019 og årsbudsjett 2016 (.PDF, 5 MB)
Økonomiplan 2015-2018 og årsbudsjett 2015 (.PDF, 4 MB)
Vedtas av kommunestyret i juni
Årsregnskap og årsberetning - tidligere år
Årsregnskap og årsberetning
Årsregnskap og årsberetning 2016 (.PDF, 3 MB)
Årsregnskap og årsberetning 2015 (.PDF, 3 MB)