Eldrerådets besøk i omsorgskretsene i Lurøy 2017

Eldrerådet ønsket å orientere seg om hvilke tilbud som fantes i de enkelte kretsene for blant annet å finne ut hva eldrerådet kan ta tak i av saker. Det ble derfor gjennomført besøk i alle omsorgskretsene der beboere og ansatte samt andre interesserte i bygda var invitert til å delta.

På bakgrunn av opplysningene er det laget en rapport som ble overrakt til kommunestyret v/ordfører på kommunestyrets møte 28.09.17.