Informasjon om kommunestyre- og fylkestingvalget 2019

Valg

Står jeg i manntallet?

For at du skal kunne stemme i Lurøy på valgdagen må du stå i manntallet.

Manntallet legges ut til offentlig ettersyn hos:

 • Aldersund handel for Aldersund krets
 • Joker Kvina for Konsvik krets
 • Kvarøy Handel for Kvarøy krets
 • Joker Lovund for Lovund krets
 • Håkon Lund AS for Onøy/Lurøy krets
 • Joker Sleneset for Sleneset krets
 • Matkroken Nordnesøy for Sørnesøy krets

Manntallet legges ut i juli og ligger ute til og med valgdagen.

 

Tidligstemme?

Velgere som ønsker å stemme i perioden 1. juli til 9. august kan henvende seg til kommunen og avtale tid for å stemme.

Henvendelsen kan skje til hvilken som helst kommune i Norge.
Husk å ta med legitimasjon med bilde når du skal avgi stemme.

Lurøy kommune, Onøyveien 14, 8766 Lurøy
postmottak@luroy.kommune.no
Telefon 75091500

I denne perioden vil det ikke finnes fullstendige stemmesedler. Du vil bare kunne stemme på parti, ikke endre liste.

Forhåndsstemme i Lurøy?

Klikk for stort bilde Du kan avgi forhåndsstemme hvor du vil i Norge. Bare pass på å stemme så tidlig at stemmen din rekker frem og kan bli talt med.

 

 

I Lurøy kan du forhåndsstemme på Rådhuset, Onøy i tidsrommet 12. august til 6. september mellom kl 08.00 og 15.00.


Forhåndsstemmer mottas på omsorgssentrene i avgrenset tidsrom. Da kan både pensjonærene og andre avgi stemme.

Sleneset omsorgssenter

mandag 26.08.19

kl 11.30-17.00

Lurøy omsorgssenter

tirsdag 27.08.19

kl 11.00-12.00

Konsvik omsorgssenter

onsdag 28.08.19

kl 09.00-13.00

Aldersund omsorgssenter

onsdag 28.08.19

kl 14.00-18.00

Lovund omsorgssenter

torsdag 29.08.19

kl 12.00-17.00


 

 

Forhåndsstemme fra andre kommuner i Norge?

Klikk for stort bilde Du kan avgi forhåndsstemme hvor du vil i Norge. Bare pass på å stemme så tidlig at stemmen din rekker frem og kan bli talt med.

 

 

I en annen kommune enn Lurøy vil du få tildelt en stemmeseddel der du setter kryss for det partiet du stemmer på.

Hvis du vil gi èn eller flere personer en tilleggstemme (kumulere) og/eller føre over èn eller flere personer fra andre lister (slenger), må du benytte stemmeseddel for Lurøy. Ta kontakt på postmottak@luroy.kommune.no eller tlf 750 91500 så sender vi deg et samlet sett med stemmesedler. 

Nærmeste valglokale finner du på valglokaler.no.

Stemme hjemme?

Hvis du på grunn av sykdom eller uførhet ikke kan avgi stemme på valgdagen eller møte fram der det avholdes forhåndsstemmegivning, kan du etter søknad til valgstyret få avgi stemme hjemme eller der du oppholder deg.

Frist tirsdag 3. september.

I henvendelsen til valgstyret må du oppgi fullt navn, fødselsdato og -år, telefonnummer, samt hvilken adresse du befinner deg på den siste uka før valget. 

Er det vanskelig for deg å skrive en søknad, kan du gjerne ringe.

Ta kontakt med valgstyret i Lurøy kommune hvis du har spørsmål.

Lurøy valgstyre, Onøyveien 14, 8766 Lurøy
postmottak@luroy.kommune.no
Telefon 75091500

Hvor og når kan jeg stemme på valgdagene?

Valglokalene er åpne
Søndag 8. september og mandag 9. september.
 

Valgkrets, stemmesteder og åpningstider

 • Lovund krets - Lovund skole 
 • Sleneset krets - Sleneset oppvekstsenter
 • Onøy/Lurøy krets - Onøy/Lurøy oppvekstsenter

Søndag 8.september fra kl. 13.00 til kl. 17.00.
Mandag 9.september fra kl. 12.30 til kl. 16.30. 
 

Valgkrets, stemmesteder og åpningstider

 • Sørnesøy krets - Sørnesøy skole
 • Aldersund krets - Aldersund oppvekstsenter
 • Konsvik krets - Konsvik oppvekstsenter 
 • Kvarøy og Hestmona krets - Kvarøy oppvekstsenter 

Søndag 8.september fra kl. 13.00 til kl. 16.00.
Mandag 9.september fra kl. 13.30 til kl. 16.30.

Slik stemmer du

Klikk for stort bilde

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Du kan også stemme på lokalutvalget i den kretsen du tilhører.

Det gjør du på samme måte som til kommunestyre- og fylkestingsvalget.