Kommunale eiendomsavgifter

Vannmagasin på Lovund - Klikk for stort bildeVannmagasin på LovundLurøy kommunestyre har i sak 55/18 vedtatt de kommunale eiendoms avgiftene for 2019

Nye avgifter er:

                                                         Avgift  2019                           

Vannavgift pr m3                                 Kr 18,17                             
Vannavgift vanlig bolig                        Kr 3634                             
Kloakkavgift pr. m2                             Kr 16,82                             
Kloakk vanlig bolig                              Kr 1682                                  
Tilknytningsavgift vann  pr. m2            Kr 229  (Min 34.000 kr)         
Tilknytningsavgift kloakk pr. m2           Kr 106  (Min 16.000 kr)           
Feieavgift                                             Kr 718                                    
(Alle priser er oppgitt eksklusive MVA)

 

Avgift for renovasjon og septikktømming kreves inn av Helgeland Avfallsforedling IKS på vegne av Lurøy kommune. gebyr for disse tjenestene finner du her:  http://www.haf.no/priser.html

Kontakt

Atle Henriksen

Adresse

Sjyskjærveien 2, 8750 Tonnes

teknisk@luroy.kommune.no

 

 

Åpningstider

Mandag - fredag:

09.00 - 15.00