Brann og redning

Brann og redning i Lurøy har administrasjonssted på Tonnes

Det er 5 brannstasjoner i kommunen.Klikk for stort bilde

Styrken består av 2 befal og 31 deltids brannkonstabler. Det er normalt ingen vaktordning

Brannsjef er Atle Henriksen. Hallgeir Moe er varabrannsjef

Det er 5 brannstasjoner i kommunen som er plassert slik:

Lovund           1 utrykningsleder og 6 brannkonstabler

Sleneset          1 utrykningsleder og 6 brannkonstabler

Onøy               1 utrykningsleder og 6 brannkonstabler

Lurøy innland med 2 stasjoner:

Kvina              1 utrykningsleder og 4 brannkonstabler

Aldersundet    1 utrykningsleder og 4 brannkonstabler

 

Vi har også et branndepot på Indre-Kvarøy for å sikre hurtig innsats der.

Vi har ett samarbeid med Rødøy brannvesen der Rødøy har ansvar for brannberedskapen på hele Nesøy(inkl Sør-Nesøy) og Storselsøy(Inkl Hestmona), Lurøy har ansvar for beredskapen hele Tonneshalvøya (inkl Øresvik-Stensland)

Lurøy brannvesen er tilknytt 110-sentralen i Bodø, og er operativ på nasjonalt Nødnett

Vi har egen feier ansatt. Her er litt informasjon vedr feiing (PDF, 135 kB)og her er litt informasjon

 

Lurøy er medlem i  interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Ranaregionen (IUA RANA)

IUA Rana  har som formål å sikre tilfredsstillende beredskap mot alle typer akutte forurensingsuhell, både olje og kjemikalier, som kan medføre forurensing på sjø, land og i vassdrag.

Ved Brann og akutt forurensning ring 110

 

Har du et ønske om å bidra som brannkonstabel så ta kontakt med brannsjef

Klikk for stort bildeOljevernøvelse Tonnes 1Klikk for stort bildeBrannbil LovundKlikk for stort bildeBrannstasjon Lovund

Kontakt

Atle Henriksen

Adresse

Sjyskjærveien 2, 8750 Tonnes

teknisk@luroy.kommune.no

 

 

Åpningstider

Mandag - fredag:

09.00 - 15.00

Kartpunkt

Kart