Næring og etablering

Lurøy kommune har et allsidig, spennende og variert næringsliv med drivende dyktige og engasjerte aktører. Kommunen har høy sysselsetting innenfor sjørelaterte næringer, og har også mer tradisjonelle næringer, som landbruk og fiske. 

Lurøy kommune er en aktiv tilrettelegger for nyetableringer og utvikling av eksisterende næringsliv.  Har du i dag en etablert bedrift du ønsker å videreutvikle, eller er du i en fase der du vurderer å etablere en bedrift, kan kommunen, for eksempel, bistå med:

  • Veiledning og rådgivning
  • Etablererkurs
  • Møter
  • Finansiering
  • Nettverk og samarbeid
  • Hjelp med søknader/planer
  • Bistand til å finne egnet lokaler, tomt, samarbeidspartner etc

Nyttige lenker og informasjon om etablering og nettverk:

  • På Altinn finner du informasjon om det du trenger å vite for å etablere deg som næringsdrivende og drive næringsvirksomhet i Norge
  • Innovasjon Norge hjelper deg som skal etablere eller allerede driver virksomhet i Nordland, og som har store ambisjoner. Innovasjon Norge tilbyr mentorordning, rådgivning og finansiering. Her kan du også få informasjon om Gründertelefonen, slik at du kan ringe og diskutere din ide
  • Lurøy Næringsforum  er en interesseorganisasjon for det private næringsliv i kommunen.