Kommunale veier

Lurøy kommune har ca 52 km med kommunale veier. Disse er fordelt i alle våre kretser. Kommunen brøyter og vedlikeholder disse.

Skal du bygge nært fylkesvei eller skal ha ny avkjørsel/utvidet bruk av avkjørsel så må du ta kontakt med Statens vegvesen for å få tillatelse til dette.

For kommunale veier så tar du kontakt med Utbyggings- og næringsetaten 

Statens vegvesen har laget en karttjeneste som viser hva som er fylkesvei, kommunale veier og private veier.

Du finner tjenesten her: www.vegvesen.no/vegkart

Brukerveiledning til denne siden finner du her: http://www.vegdata.no/vegkart/brukerveiledning/

(det kan finnes feilregistrering, ta gjerne kontakt med oss om du oppdager slike)

Brøyting i Lurøy er organisert slik at kommunen har kontraktører som utfører brøytingen for oss. Spørsmål om brøytingen tas direkte med utbyggings- og næringsetaten.

Kontakt

Sentralbord Teknisk etat

Adresse

Sjyskjærveien 2, 8750 Tonnes

teknisk@luroy.kommune.no

 

 

Åpningstider

Mandag - fredag:

09.00 - 15.00