Skuddpremie på rødrev og mink

Lurøy kommune har innført forskrift for skuddpremie på rødrev og mink som felles innenfor kommunes grenser

Skuddpremiesatsen for felling innenfor fastsatt ordinær jakttid er 300 kr for mink og rødrev.

Personer som fremmer krav om utbetaling av skuddpremie må dokumentere skutt vilt.  Mink og rødrevlabber fremlegges sammenbundet, alle fire pr. individ. Som dokumentasjon skal det også oppgis UTM koordinater/jakt-/fangststed/gnr./bnr., som viser hvor viltet er skutt. 

Lurøy Beitelag har tatt på seg ansvaret for håndheving av skuddpremie for rev, mens Lensmannen i Lurøy har tatt på seg håndheving av skuddpremie for mink.

Kontakt

Adresse

Sjyskjærveien 2, 8750 Tonnes

teknisk@luroy.kommune.no