UNGJOBB - for bedrifter/oppdragsgivere

Ungjobb er et årlig tiltak i Lurøy kommune, der unge som fyller 16, 17 og 18 år i søkeråret tilbys jobb. Arbeidet kan være hos privat oppdragsgiver eller offentlig etat.

Ved å ta inn en ungdom i jobb, kan du som bedrift oppnå å:

  • Få gjennomført tiltrengte arbeidsoppgaver 
  • Styrke muligheten for rekruttering
  • Bli kjent med lokal ungdom
  • La ungdom bli kjent med lokale arbeidsmuligheter 
  • Bidra til å øke ungdommers tilhørighet i kommunen
  • Gi ungdom innsikt i arbeidsforhold og eksisterende arbeidstilbud

UNGJOBB kan gjennomføres mellom juni til august, og som arbeidsgiver forplikter du deg til å tilby ungdommen 70 timers arbeid. Du forplikter deg også til å gi ungdommen opplæring som er tilpasset arbeidsoppgavene. Som oppdragsgiver betaler du 50% av dagens tarifflønn. 

Lurøy kommune administrerer ordningen og sørger for at det formelle er på plass (utlysning, arbeidsavtale og forsikring). Kommunen tar seg av lønnsutbetalingen, og sender regning i etterkant på bedriftens andel.  Det er selvsagt mulig å gi arbeid ut over 70 timer, men da må du selv betale lønn for overstigende timer.

Lurøy kommune er avhengig av at også det private næringsliv i kommunen tar ansvar for å gi ungdommene våre arbeid i sommer, slik at ungdom får en positiv opplevelse av å arbeide i kommunen.  Dette øker sannsynligheten for at ungdommen vurderer Lurøy som et potensielt sted å bo og arbeide i fremtiden!

Ønsker å melde deg som arbeidsgiver, eller har spørsmål, se kontaktinformasjonen.

TAKK FOR AT DU STILLER SOM ARBEIDSGIVER!

Kontakt

Marianne Aasvik

Marianne Aasvik

Adresse

Sjyskjærveien 2, 8750 Tonnes

teknisk@luroy.kommune.no