Ordfører Carl Einar Isachsen

Jeg ble valgt som ordfører ved kommunestyrevalget i 2015 og sitter nå i min andre periode. Første perioden var fra 2007-2011. I tillegg var jeg varaordfører i perioden 2003-2007.

Til nå har jeg vært kommunepolitiker i 18 år i Lurøy, hele tiden har jeg representert Senterpartiet.

Det er viktig å delta!

Litt om meg selv:

Jeg ble født midt i Oslo februar 1959.

Mor og far som er søringer ville prøve livet i nord og flyttet til Bodø i 1961, det gjorde meg til Bodøværing. Som 3 åring ble jeg med på et liv i sentrum av Trondhjem før vi flyttet tilbake til Bodø da jeg var 6. Jeg gikk barne- og ungdomsskole i Bodø på store skoler med 800-900 elever.

Mor og far kjøpte Hestmongården i 1974 noe som gjorde meg til Lurøyfjæring. Det har jeg vært siden!

Jeg ble tidlig engasjert i driften, noe som gjorde det naturlig å velge landbruksutdannelse og arbeid. Jeg er utdannet agrotekniker med hovedvekt på økonomi, regnskap og jordbunnsfag. Arbeidserfaring fra landbruksrådgivning siste tre år før vi flyttet hjem med ansvar for Sør-Helgeland og med bosted Brønnøysund.

Jeg er gift med Heidi (fra Hvaler i Østfold) og vi har tre barn; Kathrina, Annie Maria og Anders.

Vi flyttet til Hestmona og overtok Hestmongården i 1988. Vi har drevet og utviklet den til vi i dag har 50 kyr og en melkekvote på 400 tonn. I tillegg har vi en del ungdyr slik at vi har tilsammen ca 120 storfe.

Den daglige drifta ivaretas i dag av Tor som er fast ansatt. Vårt arbeide blir da på gården å være helge-/ ferieavløsere, gjøre «litt» kveldsarbeid samt ha arbeidsgiverrollen og økonomistyring.

Egenskap:

  • Blir aldri lei!

Motto:

  • Se framover!

Kontakt

Carl Einar  Isachsen

Carl Einar Isachsen

Tlf:
75091505
Mobil:
41505156

Adresse

Rådhuset

Onøyveien 14

8766 Lurøy